Okablowanie strukturalne

Celem strukturalnego okablowania budynków jest wykonanie uniwersalnej instalacji, która spełnia wszystkie wymagania użytkowników i zarządców obiektów, a jednocześnie zapewnia możliwość dalszych modyfikacji i rozbudowy bez konieczności wykonywania uciążliwych zmian w okablowaniu. Dynamiczny rozwój technologii telekomunikacyjnej oraz informatyzacja praktycznie każdego stanowiska pracy, sprawiły, że okablowanie strukturalne stało się obecnie jedną z najważniejszych inwestycji. Ułatwia zarządzanie siecią komputerową i telefoniczną w biurze, obniża koszt zmiany aranżacji pomieszczeń, oraz jest podatne na zmiany w konfiguracji i zupełnie niezależne od zmian urządzeń pracujących w sieci.

Monitoring CCTV

image

Telewizja przemysłowa służy ochronie osób i mienia, a jednocześnie jest środkiem prewencji i wykrywania przestępstw. Jest to mniej kosztowny i bardziej niezależny środek niż ciągły nadzór ochrony fizycznej (który nie zawsze jest możliwy).

Nowoczesne technologie umożliwiają nadzór wizyjny wraz z nagrywaniem obrazu wysokiej jakości, z jednoczesnym szybkim dostępem do zarejestrowanych obrazów i łatwym wyszukiwaniem żądanych fragmentów nagrań. Dodatkowe korzyści z zastosowania nowoczesnych rozwiązań CCTV to niskie koszty konserwacji, ułatwione zarządzanie sygnałami alarmowymi, zaawansowane funkcje archiwizacji, oraz możliwość dostępu do obrazów z kamer w trybie czasu rzeczywistego poprzez sieci komputerowe.